Naudinga informacija

Stojimo į asociaciją forma

Triušių laikymo sąlygos

Pagal Pasaulinės triušių mokslų asociacijos (Vokietijos skyriaus) ir Amerikos triušių augintojų asociacijos reikalavimus yra rekomenduojami tokie veislinių triušių narvų dydžiai:

 • Nėra aštrių kampų ir išsikišimų, dėl kurių triušiai galėtų susižeisti;
 • Kiekvienas triušis turi vietą, kurioje gali tinkamai pasislėpti;
 • Laikymo įrangos priežiūrai naudojama įranga ir priemonėsnėra kenksmingos triušiams ir yra lengvai valomos ir dezinfekuojamos;
 • Triušių ekskrementų, skysčių surinkimui ir pašalinimui įrengta tinkama nuotekų surinkimo ir pašalinimo sistema;
 • Ekskrementų laikymo vietos ir jų tvarkymo priemonės, esančios laikymo patalpose ar už jų, suprojektuotos, prižiūrimos ir tvarkomos taip, kad triušiai negalėtų patirti kenksmingo jų sveikatai dujų; koncentracijos poveikio. Ekskrementai šalinami pakankamai dažnai, kad neturėtų neigiamo poveikio triušiams;
 • Laikymo vietoje, esant būtinybei, yra tinkama triušių sugavimo, paėmimo, judesių suvaržymo įranga, reikalinga jųapžiūrai, suteikiant veterinarinę pagalbą ar atliekant su triušiais tyrimus;
 • Laikymo vietoje įrengta tinkama patalpa sergančių ar sužeistų triušių apžiūrai, laikymui ir gydymui;
 • Kailiniai gyvūnai laikomi švarioje laikymo vietoje. Laikymo vietų vidiniai paviršiai, prie kurių liečiasi triušiai švarūs, prireikus atliekamas papildomas dezinfekavimas, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus, yra kruopščiai išvalomi ir išdezinfekuojami;
 • Patalpos/vieta, kuriose nužudytiems triušiams lupami kailiai, įrengtos pakankamai toli nuo laikymo įrangos, kuriose laikomi triušiai, kad jų netrikdytų;
 • Sužeisti, sergantys ar stresą kenčiantys triušiai nedelsiant gydomi, prireikus atskiriami nuo kitų triušių, perkeliami į kitą tinkamą laikymo vietą arba nužudomi vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos (OL 2009 L 303, p. 1) nuostatomis;

 

 • Triušiams skiriamas plotas apskaičiuojamas atsižvelgiantį jų amžių, lytį, svorį, biologinius poreikius ir grupės dydį. Tokiu būdu siekiama išvengti triušių elgsenos ar kitokių sutrikimų dėl jų laikymo ankštai, perpildytoje laikymo įrangoje;

 

 • Laikymo vietoje yra triušių fiziologinius poreikius atitinkančių priemonių/medžiagų, pvz., šiaudų;

 

 • Triušiai kiekvieną dieną, reguliariais laiko tarpais šeriami tinkamu, maistingu, higienišku ir subalansuotu pašaru ir turi galimybę bet kuriuo metu atsigerti švaraus vandens;* Triušiai turi galimybę stebėti kitų triušių elgseną, tyrinėti aplinką;

 

 • Laikymo vietoje palaikoma tokia aplinkos temperatūra, oro apykaita, santykinis drėgnis ir toksiškų dujų bei dulkių kiekis, kurie nekenkia triušių sveikatai ir gerovei;

Zoohigienos reikalavimai veisliniams triušiams.

 • Kailinių gyvūnų neturi be reikalo varginti nuolatinis ar netikėtas triukšmas. Ventiliatoriai, šėrimo ar kita įranga laikymo vietose turi būti projektuojama, pastatoma, valdoma ir prižiūrima taip, kad keltų kuo mažiau triukšmo;

 

 • Triušių jaunikliai nujunkomi tokio amžiaus, kuris yra palankiausias motinos ir jauniklių gerovei.